SMALL BUSINESS PACKAGE

Enostaven za uporabo, varen in kompakten

Small Business Package je bil zasnovan za nadzor do največ dveh samostojnih naprav. Standardni paket vključuje široko paleto modulov za upravljanje z materialom, pozicijam in prostorom skladiščenja ter paletam.

Moduli:

Materialno poslovanje – Dodajanje, urejanje ali brisanje materialov in pomembnost podatkov za specifični izbor materiala in pakirne strategije (FIFO ali LIFO). Modul omogoča dodelovanje različnih vrst lokacij in materialov za shranjevanje brez specifikacij količin.

Upravljanje zabojnikov– Skladiščne lokacije predstavljajo zabojniki (škatle ali zabojniki z X/Y in Z dimenzijami, ki določajo prostor potreben za material, ki se skladišči). Zabojniki so na voljo kot standardni zabojniki, zalogovniki ali palete. Postavitev zabojnikov lahko kadarkoli načrtno prilagajamo ali spreminjamo.

Ročno delovanje – Pick Global vsebuje nabor funkcij za opravljanje nenačrtovanih transakcij. Pick and pack and return operacija se lahko izvede tudi brez predhodnega naročila.